OS-LEADER ตัวอย่างโซลูชันสำหรับ
จัดการ สถาบันภาษา LANGUAGE @ CLICK

ตารางเวลา OS-LEADER for สถาบันภาษา LANGUAGE @ CLICK
สถาบันภาษา LANGUAGE @ CLICK
ที่อยู่: 99/9 หมู่ 2, เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 10, ถนนแจ้งวัฒนะ, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, 11120 11120 ไทย
OS-LEADER ใช้งานร่วมกับ การจัดการฝึกอบรม สำหรับ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ , เยอรมัน, ญี่ปุ่น, ศูนย์ฝึกอบรมภาษาจีนดนตรี, หลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษา

สัปดาห์

ที่ปรึกษา:

หากต้องการทราบเกี่ยวกับ OS-Leader หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคโปรดโทรหาเรา เราจะสนับสนุนคุณอย่างดีที่สุด.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดู Demo

ลงทะเบียนเพื่อใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ

Thank You!

ตารางเวลา สถาบันภาษา LANGUAGE @ CLICK ,